1. Taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2016

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2016. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2016 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 142 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2015 huoltosuhde oli 143. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 250 000 vuonna 2016 joista palkansaajia oli 2 016 000 sekä yrittäjiä oli 234 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 356 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 872 000.

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2016

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2016

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Työllisiä väestössä oli 2 276 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 228 000

Vuonna 2016 työttömänä oli 356 000 henkilöä. Työttömien määrä laski edellisvuodesta 19 000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 390 000, opiskelijoita ja koululaisia 408 000, 0–14-vuotiaita 894 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 300.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 13,6 prosenttia vuonna 2016. Edellisvuodesta luku laski 0,8 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 12,2 prosenttia ja miehillä 15,1 prosenttia.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2016

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2016

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2016 Suomessa oli 1 390 000 eläkeläistä. Vuonna 2015 eläkeläisiä oli 1 368 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 22 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat maakunnissa Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2016. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 100 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 14 600 ja työttömänä 550 henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudenmaan maakunnassa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 117 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 134. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2016 olivat maakunnissa: Pohjois-Karjala (176), Kymenlaakso (173) ja Kainuu (172). Pohjois-Karjalassa työllisiä oli 59 500 ja työttömänä oli 13 200 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2016 korkein Pohjois-Karjalassa (18,3 %) ja matalin Ahvenanmaalla (3,7 %).

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2016

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2016

1.3 Eläkeläisten osuus suurin maakunnassa Etelä-Savo

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2016 korkein Etelä-Savossa (34,3 %) ja pienin Uudellamaalla (19,8 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2016 eläkeläisiä 51 000, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 324 000.

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2016, %

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2016, %

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2016, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2018-02-16_kat_001_fi.html