Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Taloudellinen huoltosuhde oli 137 vuonna 2017

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 137 vuonna 2017. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2017 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 137 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2016 huoltosuhde oli 142. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 302 000 vuonna 2017 joista palkansaajia oli 2 074 000 sekä yrittäjiä oli 228 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 296 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 889 000.

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2017

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2017

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Työllisiä väestössä oli 2 328 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 185 000

Vuonna 2017 työttömänä oli 296 000 henkilöä. Työttömien määrä laski edellisvuodesta 60 000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 415 000, opiskelijoita ja koululaisia 401 000, 0–14-vuotiaita 890 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 700.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 11,4 prosenttia vuonna 2017. Edellisvuodesta luku laski 2,2 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 10,3 prosenttia ja miehillä 12,5 prosenttia.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2017

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2017

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2017 Suomessa oli 1 415 000 eläkeläistä. Vuonna 2016 eläkeläisiä oli 1 390 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 25 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat maakunnissa Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2017. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 100 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 14 700 ja työttömänä 570 henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudenmaan maakunnassa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 113 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 130. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2017 olivat maakunnissa: Kainuu (170), Pohjois-Karjala (170) ja Etelä-Savo (169). Kainuussa työllisiä oli 27 300 ja työttömänä oli 4 700 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2017 korkein Pohjois-Karjalassa (16,2 %) ja matalin Ahvenanmaalla (3,8 %).

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2017

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2017

1.3 Eläkeläisten osuus suurin Etelä-Savossa

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2017 korkein Etelä-Savossa (35 %) ja pienin Uudellamaalla (20,1 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2017 eläkeläisiä 52 000, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 332 000.

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2017

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2017

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2017, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 137 vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2019-02-12_kat_001_fi.html