Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2019

Majoriteten av unga vuxna utanför arbete och utbildning har avlagt examen på minst andra stadiet

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade omkring två tredjedelar av de 18–24-åringar som var utanför arbete och utbildning år 2017 minst examen på andra stadiet. I den aktuella gruppen hade 37,6 procent enbart utbildning på grundskolenivå. Övergångstiden från studierna inom gymnasie- och yrkesutbildning till studier på högre nivå syns också i hur antalet unga utanför arbete och utbildning varierar bland dem som är på tröskeln till 20-års åldern.

Antalet 18–24-åringar utanför arbete och utbildning efter ålder och högsta avlagda examen år 2017

Antalet 18–24-åringar utanför arbete och utbildning efter ålder och högsta avlagda examen år 2017

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2019-02-12_tie_001_sv.html