Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vuoden 2017 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2012

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa yleisimmin työskenneltiin myyjinä (103 400), lähihoitajina (75 400) sekä sairaanhoitajina (69 800). Viidessä vuodessa rahdinkäsittelijät ja varastontyöntekijät sekä yleissihteerit olivat tippuneet pois työllisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta. Kymmenen yleisimmän ryhmän joukkoon nousivat talonrakentajat sekä sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat.

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2017

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2017

Yleisimpiä ammattiryhmiä tarkasteltiin Ammattiluokitus 2010:n 4-numerotasolla. 1)

Yleissihteereinä työskenteli 32 900 henkilöä vuonna 2017, ja ammattiryhmä oli sijalla 12, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 6. Tuolloin yleissihteereinä oli toiminut 42 800 henkilöä. Yleissihteereinä vuonna 2012 työskennelleistä, noin 10 500 henkilöä, ei ollut enää vuonna 2017 työllisiä tai kuulunut väestöön.

Vuonna 2017 rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä työskenteli 36 300 henkilöä ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 11, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 10. Tuolloin rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä. oli toiminut 35 800 henkilöä. Rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä vuonna 2012 työskennelleistä noin 7 600 henkilöä ei ollut enää vuonna 2017 työllisiä tai kuulunut väestöön.

Vuonna 2017 naiset työskentelivät yleisimmin myyjinä (68 500), lähihoitajina (67 500) ja sairaanhoitajina (64 400). Miesten yleisimmät ammattiryhmät olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (39 900), talonrakentajat (36 000) sekä myyjät (34 900).

Myyjät oli ainoa ammattiryhmä, joka kuului sekä naisten että miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon vuonna 2017, kuten myös kaikkina vuosina viimeisen viiden vuoden aikana. Myöskään naisten ja miesten osuuksissa myyjistä ei ollut tapahtunut suurta muutosta ajanjaksolla 2012–2017. Myyjistä oli noin 66 prosenttia naisia ja noin 34 prosenttia miehiä.

1.1 Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta tippui kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ja tilalle nousi sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat vuonna 2017

Naisten ja miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää eivät ole juurikaan muuttuneet viiden vuoden takaisesta tilanteesta. Vuoteen 2017 verrattuna vuoden 2012 työllisten naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta putosivat kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat sijalle 12 ja sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat nousivat sijalle 6.

Taulukko 1. Työllisten naisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2017

Ammattiryhmä (AML2010 4 -numerotaso) Työllisiä Naisia Osuus kaikista työllisistä naisista, % Naisten osuus, % Miesten osuus, %
5223 Myyjät 103 407 68 538 5.9 66.3 33.7
5321 Lähihoitajat 75 435 67 516 5.8 89.5 10.5
3221 Sairaanhoitajat ym. 69 791 64 445 5.6 92.3 7.7
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 68 676 56 671 4.9 82.5 17.5
5311 Lastenhoitotyöntekijät 40 124 38 632 3.3 96.3 3.7
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 36 829 28 807 2.5 78.2 21.8
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 31 752 28 734 2.5 90.5 9.5
4120 Yleissihteerit 32 924 28 723 2.5 87.2 12.8
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 41 904 27 979 2.4 66.8 33.2
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat 26 775 20 867 1.8 77.9 22.1
Työllisten määrä naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 527 617 430 912 37.1 81.7 18.3
Työlliset yhteensä 2 327 730 1 159 932 100.0 49.8 50.2

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskenteli 17 800 naista vuonna 2017 ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 12, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 8. Vuonna 2017 naisia työskenteli 4 000 henkilöä vähemmän kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina kuin vuonna 2012 (21 800 henkilöä vuonna 2012). Vuonna 2012 kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskennelleistä naisista noin 5 300 henkilöä ei ollut työllisiä tai kuulunut väestöön enää vuonna 2017.

Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoiden tilalle, oli noussut sosiaalialan ohjaajien ja neuvojien ym. ammattiryhmä, sijalle kahdeksan. Yhteensä 28 600 naista työskenteli sosiaalialan ohjaajana ja neuvojana vuonna 2017, mikä oli 8 600 naista enemmän kuin vuonna 2012. 2)

Ammattiluokituksen 4-numerotason ammattiryhmä 3412 sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. koostuu kolmesta 5-numerotason ammattiryhmästä: 34121 sosiaalialan ohjaajat, 34122 nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) ja 34123 työn- ja askarteluohjaajat. Näistä työllisten naisten ammattiryhmistä oli lukumääräisesti viidessä vuodessa eniten kasvanut sosiaaliohjaajien ammattiryhmä, noin 7 500 henkilöllä. Nuorisotyön ohjaajien määrä kasvoi sadalla henkilöllä vuodesta 2012 vuoteen 2017 noin 2 000 henkilöön, kun taas työn- ja askarteluohjaajina työskenteli 1,7 kertainen määrä naisia (2 700) vuoteen 2012 verrattuna.

1.2 Sovellussuunnittelijoiden määrä kaksinkertaistui viidessä vuodessa, konetekniikan asiantuntijat eivät ole enää miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa

Työllisten miesten kymmenestä yleisimmistä ammattiryhmistä oli viidessä vuodessa tippunut konetekniikan asiantuntijat pois ja tilalle oli puolestaan nousseet sovellussuunnittelijat, sijalle kahdeksan.

Taulukko 2. Työllisten miesten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2017

Ammattiryhmä (AML2010 4 -numerotaso) Työllisiä Miehiä Osuus kaikista työllisistä miehistä, % Miesten osuus, % Naisten osuus, %
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 42 223 39 830 3.4 94.3 5.7
7111 Talonrakentajat 38 085 36 048 3.1 94.7 5.3
5223 Myyjät 103 407 34 869 3.0 33.7 66.3
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 36 321 29 430 2.5 81.0 19.0
3322 Myyntiedustajat 40 794 25 676 2.2 62.9 37.1
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 24 207 23 151 2.0 95.6 4.4
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 25 136 21 230 1.8 84.5 15.5
2512 Sovellussuunnittelijat 24 450 19 800 1.7 81.0 19.0
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 18 882 18 414 1.6 97.5 2.5
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 16 737 16 276 1.4 97.2 2.8
Työllisten määrä miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 370 242 264 724 22.7 71.5 28.5
Työlliset yhteensä 2 327 730 1 167 798 100.0 50.2 49.8

Sovellussuunnittelijoina työskenteli 19 800 miestä vuonna 2017. Miesten määrä sovellussuunnittelijoina oli yli kaksinkertaistunut vuoteen 2012 verrattuna. Ammattiryhmä sijoittui vuonna 2017 sijalle 8, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 26. 3)

Vuonna 2017 konetekniikan asiantuntijoina oli 16 100 miestä, mikä oli 400 miestä vähemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2017 ammattiryhmä löytyi miehiltä sijalta 11, kun viisi vuotta aikaisemmin se oli vielä sijalla kymmenen. Vuonna 2012 konetekniikan asiantuntijoina työskennelleistä miehistä noin 2 700 henkilöä ei ollut enää vuonna 2017 työllisiä tai kuulunut väestöön.


1) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,9 prosentilla kaikista työllisistä, noin 3,5 prosentilla kaikista työllisistä naisista ja 4,2 prosentilla kaikista työllisistä miehistä vuonna 2017.
2) Myös työllisten miesten määrä sosiaalialan ohjaajina ja neuvojina (ammattiryhmä 3412) oli kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2017. Vuonna 2017 miehiä työskenteli sosiaalialan ohjaajina ja neuvojina yhteensä 8 000 eli 1,5 kertaisesti vuoteen 2012 verrattuna. Työllisten miesten lukumäärän mukaan mitattuna ammattiryhmä 3412 sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. oli vasta 34. yleisin miehillä.
3) Myös naisten määrä (naisia 4 700 vuonna 2017) oli lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Työllisten naisten lukumäärän mukaan sovellussuunnittelijoiden ammattiryhmä oli vasta 46. yleisin naisilla.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2017, 1. Vuoden 2017 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/04/tyokay_2017_04_2019-11-01_kat_001_fi.html