Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Taloudellinen huoltosuhde oli 132 vuonna 2018

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 132 vuonna 2018. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2018 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 132 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2017 huoltosuhde oli 137. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 348 000 vuonna 2018 joista palkansaajia oli 2 111 000 sekä yrittäjiä oli 236 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 256 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 888 000.

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2018

Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1990–2018

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Työllisten lukumäärän noustessa suhteessa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrään, taloudellinen huoltosuhdeluku laskee. Vastaavasti työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärän kasvaessa suhteessa työllisten määrään, huoltosuhdeluku kasvaa. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu ja työllisyystilanne. Taloudellisessa huoltosuhteessa on esiintynyt suurta vaihtelua viimeisten vuosikymmenien aikana. 1990-luvun laman aikana taloudellinen huoltosuhde oli korkealla. Korkeimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1993, jolloin sataa työllistä henkilöä kohden löytyi 172 ei-työllistä henkilöä. Matalimmillaan taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 1989 (112).

1.1 Työllisiä väestössä oli 2 374 000 ja työttömiä sekä työvoiman ulkopuolella olevia yhteensä 3 144 000

Vuonna 2018 työttömänä oli 256 000 henkilöä. Työttömien määrä laski edellisvuodesta 40 000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 430 000, opiskelijoita ja koululaisia 391 000, 0–14-vuotiaita 882 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 800.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 9,8 prosenttia vuonna 2018. Edellisvuodesta luku laski 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 8,7 prosenttia ja miehillä 11,0 prosenttia.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2018

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990–2018

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2018 Suomessa oli 1 430 000 eläkeläistä. Vuonna 2017 eläkeläisiä oli 1 415 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 15 000 henkilöllä.

1.2 Matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat maakunnissa Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa

Ahvenanmaalla taloudellinen huoltosuhde oli matalin maakuntien välisessä vertailussa vuonna 2018. Maakunnassa oli sataa työssäkäyvää kohti 100 työtöntä ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Ahvenanmaalla työllisenä oli 14 900 ja työttömänä 550 henkilöä. Maakuntatasolla taloudellinen huoltosuhde oli matala myös Uudenmaan maakunnassa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 109 sekä Pohjanmaalla, jossa taloudellinen huoltosuhde oli 127. Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2018 olivat maakunnissa: Pohjois-Karjala (166), Etelä-Savo (164) ja Kainuu (162). Pohjois-Karjalassa työllisiä oli 61 100 ja työttömänä oli 9 900 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2018 korkein Pohjois-Karjalassa (14 %) ja matalin Ahvenanmaalla (3,6 %).

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2018

Taloudellinen huoltosuhde maakunnittain 2018

1.3 Eläkeläisten osuus suurin Etelä-Savossa

Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kaikissa maakunnissa. Eläkeläisten osuudessa on suurta vaihtelua maakuntien välillä. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2018 korkein Etelä-Savossa (35,6 %) ja pienin Uudellamaalla (20,2 %). Etelä-Savossa oli vuonna 2018 eläkeläisiä 52 000, Uudellamaalla eläkeläisiä oli 337 000.

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2018

Eläkeläisten osuus maakunnittain vuonna 2005 ja 2018

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3011, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2018, 1. Taloudellinen huoltosuhde oli 132 vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2018/01/tyokay_2018_01_2020-04-17_kat_001_fi.html