Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2020

Antalet personer som arbetade i kritiska yrken uppgick till 735 000

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det 2,4 miljoner sysselsatta i Finland under sista veckan 2018. I kritiska yrken arbetade 735 000 personer, dvs. 31 procent av alla sysselsatta. Av dem hade omkring 23 procent barn under tio år som bor i samma hushåll. Av dem som arbetade inom kritiska branscher var 67 procent kvinnor (490 000 personer). 

På yrkesklassificeringens grövsta nivå har soldater (8 000 personer) och jordbrukare samt skogsarbetare m.fl. (53 000) definierats som helt kritiska.

Antalet sysselsatta i kritiska yrken och andra sysselsatta på yrkesklassificeringens grövsta nivå år 2018

Antalet sysselsatta i kritiska yrken och andra sysselsatta på yrkesklassificeringens grövsta nivå år 2018

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3061, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2018/04/tyokay_2018_04_2020-11-09_tie_001_sv.html