Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2021

Personer som blivit permitterade eller arbetslösa under coronaåret 2020 efter yrke

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik permitterades under år 2020 11 % av dem som hade varit sysselsatta år 2019 och antalet permitteringsperioder uppgick till 346 000. Under det första pandemiåret varierade effekterna på de sysselsatta stort mellan olika yrkesgrupper. Permitteringar var relativt sett vanligast bland process- och transportarbetare (15,7 % av arbetstagarna i yrkesklassen, 31 000 personer), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (14,8 %, 35 000) samt service- och försäljningspersonal (14,7 %, 71 000 personer).


Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/04/tyokay_2019_04_2021-11-18_tie_001_sv.html