Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2021

Största delen av ökningen av antalet arbetslösa var permitteringar år 2020

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa till 351 600 i slutet av år 2020. Antalet arbetslösa ökade med 37 procent från året innan, av vilket mer än hälften berodde på en ökning av antalet permitterade. Sett till utbildningsområde ökade antalet arbetslösa mest bland dem inom maskin-, process-, energi- och elteknik, inom personliga tjänster samt inom handel och administration. Ökningen av antalet arbetslösa med examen på mellannivå eller högre nivå berodde i huvudsak på permitteringar. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från Arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande. 

Ökningen av antalet arbetslösa efter utbildningsområde år 2020

Ökningen av antalet arbetslösa efter utbildningsområde år 2020

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Juuti 029 551 3061, Jukka Tapio 029 551 3429, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2021-05-28_tie_001_sv.html