Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Syrjäytymisvaarassa olevia 18 - 24-vuotiaita nuoria 13 500 vuonna 2019
8.4.2021
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan muita työvoiman ulkopuolisia oli 178 500 vuonna 2019. Muihin työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat yli 15-vuotiaat henkilöt, jotka eivät kuulu työvoimaan, eivätkä myöskään ole opiskelijoita, eläkeläisiä taikka varus- tai siviilipalvelusmiehiä. Muista työvoiman ulkopuolisista 18 - 24-vuotiaita ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia nuoria oli 13 500. Muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmään kuuluu myös muun muassa pienten lasten vanhempia, vammaisia tai pitkäaikaissairaita sekä toimeentulotuella tai pääomatuloilla eläviä.

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html?_ga=2.166178681.652021214.1575887451-1363634389.1572440206