Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa lokakuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Toimialaluokitus otetaan käyttöön vuoden 2007 tietoja koskevassa työssäkäyntitilastossa, joka julkaistaan lokakuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa julkaistaan TOL 2008:n mukaisina.

TOL 2008 siirtymän aiheuttamat merkittävimmät muutokset

Luokituksessa muuttuvat

  1. kaikki luokkien tunnisteet eli koodit
  2. suurin osa luokkien nimistä ja kuvauksista.

Suurimmat luokituksen sisällön muutokset on tehty palvelutoimialoihin, joihin on lisätty lähes 100 uutta tarkimman tason luokkaa. Luokitukseen on lisätty palvelualoille myös uusia pääluokkia.

Verrattuna TOL 2002:een luokituksen rakenne ja sisältö muuttuu monissa luokissa. Merkittäviä muutoksia ovat

  • kustannustoiminta on siirretty teollisuudesta palvelujen uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä
  • jätehuolto on siirretty palveluista uuteen pääluokkaan E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
  • teollisuuden valmistamien, tuotantokäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja koneiden erikoistunut asennus, huolto ja kunnossapito on erotettu valmistamisesta omaksi 2-numerotason luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
  • polttoaineiden kauppa on siirretty osaksi vähittäiskauppaa
  • palvelualoilla nykyinen toimiala K (ns. liike-elämän palvelut ym.) on jaettu kolmeksi uudeksi pääluokaksi L, M ja N
  • peräti noin 50 prosenttia TOL 2002:n tarkimman tason luokista hajoaa kahteen tai useampaan TOL 2008 -luokkaan.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Toimialojen kehityksestä julkaistaan uudella luokituksella taannehtivat tiedot vuosista 2005 ja 2006 vuoden 2010 aikana. Näiden vuosien tietojen muodostamisessa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityskohtaisia TOL 2008 toimialatietoja.

Tietojen julkaiseminen TOL 2002 -luokituksella

Työssäkäyntitilaston tietokantapalveluissa julkaistaan vuoden 2008 tietoihin saakka tietoja myös vanhalla TOL 2002 toimialaluokituksella. Vuoden 2009 tiedoista alkaen tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella, vaan ainoastaan uudella TOL 2008 -luokituksella.


Päivitetty 2.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/tyokay_2009-01-29_uut_002.html