Suomen virallinen tilasto

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työllisiä maaliskuussa enemmän kuin vuosi sitten
4.5.2021
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli puolestaan 24 000 enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,7 prosenttia.

Kuvaus: Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–89-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 500 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla sekä verkkolomakkeella. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–89-vuotiaan väestön toiminnasta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021
22.12.2020
Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa, mikä aiheuttaa muutoksia tietojen julkaisemiseen ja jakeluun.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/