Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2004/ 3 2 353 234 289 9,0 21,1
2004/ 4 2 354 235 289 9,1 20,9
2004/ 5 2 356 236 289 9,1 20,9
2004/ 6 2 361 236 289 9,1 20,8
2004/ 7 2 367 235 288 9,0 20,8
2004/ 8 2 371 233 287 8,9 20,8
2004/ 9 2 374 231 286 8,9 20,8
2004/10 2 375 229 285 8,8 20,9
2004/11 2 376 228 285 8,8 20,9
2004/12 2 378 227 283 8,7 20,9
2005/ 1 2 381 226 282 8,7 20,8
2005/ 2 2 386 224 280 8,6 20,6
2005/ 3 2 390 221 279 8,5 20,5
2005/ 4 2 392 219 278 8,4 20,5
2005/ 5 2 393 217 278 8,3 20,5
2005/ 6 2 394 216 278 8,3 20,4
2005/ 7 2 396 215 276 8,2 20,3
2005/ 8 2 401 216 275 8,2 20,1
2005/ 9 2 408 217 273 8,3 19,9
2005/10 2 415 218 271 8,3 19,7
2005/11 2 422 220 270 8,3 19,5

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 20.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2005, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/11/tyti_2005_11_2005-12-20_tau_007.html