Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Työlliset toimialoittain, 3. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä

Toimiala - Industry Vuosi/neljännes - Year/quarter
2006/3 2005/3 Muutos - Change, %
2006/3 - 2005/3
Kaikki toimialat - All industries 2 494 2 444 2,1
Maa- ja metsätalous - Agriculture and forestry 123 120 3
Teollisuus - Manufacturing 481 463 3,7
Rakennustoiminta - Construction 171 170 0,5
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Trade, hotels and restaurants
390 389 0,3
Liikenne - Transport and communication 184 176 4,0
Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toiminta -
Financing, real estate, business services
345 336 2,7
Julkiset ja muut palvelut - Public and other services 797 783 1,7
Tuntematon - Unknown 4 5 ..

Päivitetty 24.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2006, Työlliset toimialoittain, 3. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/09/tyti_2006_09_2006-10-24_tau_008.html