Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 3 2 391 225 279 8,6 20,5
2005/ 4 2 394 223 278 8,5 20,4
2005/ 5 2 395 220 278 8,4 20,4
2005/ 6 2 396 218 277 8,3 20,4
2005/ 7 2 397 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 399 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 404 217 273 8,3 20,1
2005/10 2 410 217 271 8,3 19,8
2005/11 2 417 218 269 8,3 19,6
2005/12 2 423 218 266 8,2 19,3
2006/ 1 2 427 216 264 8,2 19,2
2006/ 2 2 430 213 261 8,1 19,1
2006/ 3 2 431 209 259 7,9 19,1
2006/ 4 2 432 206 257 7,8 19,1
2006/ 5 2 434 205 254 7,8 19,0
2006/ 6 2 437 205 252 7,8 19,0
2006/ 7 2 440 206 250 7,8 18,9
2006/ 8 2 445 207 247 7,8 18,8
2006/ 9 2 449 206 244 7,8 18,8
2006/10 2 453 203 240 7,7 18,8
2006/11 2 456 200 236 7,5 18,8

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 19.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2006, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/11/tyti_2006_11_2006-12-19_tau_007.html