Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Työlliset toimialoittain, 4. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä

Toimiala - Industry Vuosi/neljännes - Year/quarter
2006/4 2005/4 Muutos - Change, %
2006/4 - 2005/4
Kaikki toimialat - All industries 2 438 2 397 1,7
Maa- ja metsätalous - Agriculture and forestry 105 113 -6,7
Teollisuus - Manufacturing 454 467 -2,8
Rakennustoiminta - Construction 166 161 3,6
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Trade, hotels and restaurants
385 372 3,5
Liikenne - Transport and communication 181 170 6,6
Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toiminta -
Financing, real estate, business services
342 320 7,0
Julkiset ja muut palvelut - Public and other services 800 791 1,1
Tuntematon - Unknown 4 5 ..

Päivitetty 23.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2006, Työlliset toimialoittain, 4. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/12/tyti_2006_12_2007-01-23_tau_008.html