Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 24.3.2009

Työttömyysaste helmikuussa 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli vuoden 2009 helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 441 000 eli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä palkansaajia oli vähemmän kuin vuoden 2008 helmikuussa, kun taas yrittäjien määrä kasvoi. Työllisten määrä väheni erityisesti Oulun ja Lapin lääneissä. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä väheni 84 000 henkeä, kun taas määrä- ja osa-aikaisten palkansaajien määrä kasvoi. Toimialoittaiset luvut julkaistaan ensimmäisen neljänneksen yhteydessä huhtikuun 28. päivänä uudella TOL 2008 -luokituksella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 68,0 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden helmikuusta 2,3 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 67,7 prosenttia. Työllisyysaste 55-64 -vuotiaiden ikäryhmässä kasvoi edelleen, helmikuussa 0,9 prosenttiyksikköä, ja oli 55,0 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2009/02 – 2008/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2009/02 2008/02 Muutos, %
2009/02 - 2008/02
15–74-vuotias väestö 4 017 3 995 0,6
Työvoima yhteensä 2 641 2 633 0,3
Työlliset yhteensä 2 441 2 465 –1,0
– palkansaajat 2 108 2 155 –2,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 332 309 7,5
Työttömät 200 167 19,4
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 375 1 361 1,0
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,0 68,9 –1,0
Työttömyysaste, % 7,6 6,4 1,2
Työvoimaosuus, % 65,8 65,9 –0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 helmikuussa 200 000, mikä oli 33 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Miesten työttömyys lisääntyi 30 000 ja naisten 3 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 7,6 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli helmikuussa 7,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,3 prosenttiyksiköllä 8,1 prosenttiin. Naisten työttömyysaste pysyi samalla tasolla 7,0 prosentissa. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 19,8 prosenttia, mikä oli 3,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,3 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,5 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 11,6 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia oli helmikuussa 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2009 lopussa kaikkiaan 250 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 40 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (33 %), Pirkanmaalla (28 %) ja Pohjanmaalla (28 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 32 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli helmikuun lopussa yhteensä 80 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 47 000 uutta avointa työpaikkaa eli 19 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2009/02 – 2008/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2009/02 2008/02 Muutos, %
2009/02 - 2008/02
Työttömät työnhakijat 250 210 19,0
– yli vuoden työttömänä olleet 40 47 –13,6
Toimenpiteillä yhteensä 80 84 –3,8
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 35 –0,7
– työvoimakoulutuksessa 30 31 –5,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 17 –7,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 47 66 –29,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Artikkeli opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyydestä:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html

Artikkeli lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Työvoimatutkimuksen ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan TOL 2008 -luokituksella huhtikuussa 2009

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avointen työpaikkojen tilaston tuorein julkistus: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (402,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.03.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/02/tyti_2009_02_2009-03-24_tie_001_fi.html