Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2009

Työttömyys lisääntyi maaliskuussa

Työllisiä oli vuoden 2009 maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 448 000 eli 28 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä kasvoi nyt jo seitsemäntenä peräkkäisenä kuukautena. Työllisten määrä väheni erityisesti Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 68,1 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 69,6 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden maaliskuusta 2,2 prosenttiyksikköä 67,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 68,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2009/03 – 2008/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/03 2008/03 2009/03 - 2008/03
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 019 3 997 0,5
Työvoima yhteensä 2 670 2 655 0,5
Työlliset yhteensä 2 448 2 475 –1,1
– palkansaajat 2 105 2 154 –2,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 342 321 6,6
Työttömät 222 180 23,7
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 349 1 342 0,5
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,1 69,0 –0,9
Työttömyysaste, % 8,3 6,8 1,6
Työvoimaosuus, % 66,4 66,4 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 maaliskuussa 222 000, mikä oli 42 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Miesten työttömyys lisääntyi 34 000 ja naisten 8 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 8,3 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi nousi maaliskuussa 7,6 prosenttiin. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,5 prosenttiyksiköllä 9,7 prosenttiin ja naisten 0,5 prosenttiyksiköllä 6,9 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 21,6 prosenttia, mikä oli 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi nousi 17,5 prosenttiin. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,2 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 13,1 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia oli maaliskuussa 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Seuraavassa on esitetty vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräisiä työllisyys- ja työttömyystietoja. Ne ovat tarkempia kuin kuukausittaiset tiedot, sillä ne perustuvat kolmen kuukauden otokseen. Neljännesvuositietojen pohjalta voidaan esittää yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa toimialoittain ja maakunnittain sekä tieto lomautettujen määrästä, mihin kuukausittainen otoskoko ei riitä.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 448 000 henkeä eli 26 000 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Miesten työllisyys väheni 33 000 hengellä, kun taas työllisiä naisia oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä väheni, mutta määrä- ja/tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevien palkansaajien määrä pysyi ennallaan.

Vaikka palkansaajien määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä väheni, on työllisten yrittäjien määrä kohonnut korkeammalle tasolle kuin kertaakaan 2000-luvulla. Yrittäjien määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 334 000, kasvua edellisvuoteen oli 21 000 henkeä. 1990-luvun alussa yrittäjien määrä oli vielä tätäkin suurempi, mutta jos maatalousyrittäjät jätetään tarkastelun ulkopuolelle, ylittää yrittäjien määrä myös 1990-luvun alun lamaa edeltävän tason. (Tarkemmat aikasarjatiedot löytyvät tietokantataulukosta Palkansaajat ja yrittäjät 1990- ).

TOL 2008 -toimialaluokitus

Työvoimatutkimus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa toimialoittaisia työllisyystietoja uudella kansallisella TOL 2008 -luokituksella. Uusi luokitus perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 ja se poikkeaa monilta osin vanhasta TOL 2002 -luokituksesta. Tarkemmin eroista on kerrottu Tilastokeskuksen www-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html .

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisyys väheni selvimmin puu- ja paperiteollisuudessa (luokat 16–18), talonrakentamisessa (luokka 41), tukkukaupassa (luokka 46) sekä informaatio ja viestintä -alalla (luokat 58–63). Kasvua oli muun muassa maataloudessa (luokka 1) ja terveys- ja sosiaalipalveluissa (luokat 86–88).

Työttömien määrä ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi saman verran kuin työllisyys väheni eli 26 000 henkeä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrä kasvoi 22 000 henkeä, joten työvoimaosuus (työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä) viime vuodesta hieman laski.

Työllisyyden muutokset 2009/I–2008/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/I 2008/I 2009/I - 2008/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 650 2 650 0,0
Työlliset yhteensä 2 448 2 474 –1,1
Työttömät, yhteensä 202 176 14,9
– miehet 114 88 29,4
– naiset 89 88 0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömyysaste oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,6 prosenttia, kasvua vuodentakaisesta oli prosenttiyksikön verran. Kasvu aiheutui yksinomaan miesten työttömyyden kasvusta. Miesten työttömyysaste kasvoi 1,9 prosenttiyksikköä 8,4 prosenttiin, naisten työttömyysaste pysyi 6,9 prosentin tasolla. Etenkin nuorten miesten asema työmarkkinoilla on heikentynyt selvästi. 15–24-vuotiaiden miesten työttömyysaste ensimmäisellä neljänneksellä oli 23,7 prosenttia, kun samanikäisillä naisilla työttömyysaste oli 14,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lomautettuna oli vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 38 000 henkeä. Määrä on kasvanut selvästi, sillä vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä lomautettuja oli noin 14 000 henkeä ja viime vuonna keskimäärin noin 7 000 henkeä. Lomautettujen määrä kuukausittain on kasvanut tasaisesti lokakuusta lähtien. Lomautettujen tilastointitapa on kuvattu menetelmäselosteessa: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Lomautettujen määrä 2009/I–2008/I-IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes
2009/I        2008/IV        2008/III        2008/II        2008/I       
henkeä
Lomautetut yhteensä 38 000 14 000 4 000 4 000 7 000
– määräajaksi 20 000 7 000 (3 000) .. (4 000)
– toistaiseksi 18 000 6 000 .. .. (3 000)

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2009 lopussa kaikkiaan 251 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 52 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (44 %), Pirkanmaalla (37 %) ja Pohjanmaalla (34 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 35 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli maaliskuun lopussa yhteensä 85 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 45 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2009/03 – 2008/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/03 2008/03 2009/03 - 2008/03
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 251 200 25,9
– yli vuoden työttömänä olleet 40 46 –12,7
Toimenpiteillä yhteensä 85 87 –3,1
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 36 –2,7
– työvoimakoulutuksessa 33 34 –2,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 18 –5,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 45 53 –14,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Artikkeli opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyydestä:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (562,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.04.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/03/tyti_2009_03_2009-04-28_tie_001_fi.html