Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/II 2009/I 2008/II 2009/II - 2008/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 161 2 114 2 249 -3,9
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 40 36 42 -3,9
Maatalous 01 21 16 19 8,8
C Teollisuus 10-33 361 361 400 -9,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 40 47 -6,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 56 58 72 -22,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 53 51 53 -0,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 59 62 -9,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 117 124 134 -12,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 29 33 3,8
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 27 27 3,8
F Rakentaminen 41-43 135 127 150 -10,4
Talonrakentaminen 41 44 42 55 -19,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 68 63 74 -8,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 262 261 280 -6,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 32 38 38 -14,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 82 85 95 -13,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 147 138 147 -0,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 130 135 -3,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 79 79 78 1,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 51 57 -8,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 75 73 81 -7,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 82 85 4,0
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 65 66 0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 113 118 119 -4,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 51 52 53 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 83 98 -11,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 49 59 -8,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 112 113 117 -4,5
P Koulutus 85 160 165 157 2,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 366 366 3,3
Terveyspalvelut 86 176 167 169 4,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 82 78 76 7,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 120 121 121 -1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 38 41 8,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 69 61 70 -1,9
X Toimiala tuntematon 00 10 8 12 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2009, 10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2009/II - 2008/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tau_034_fi.html