Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 21.7.2009

Kesäkuun työttömyysaste 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten

Työllisiä oli vuoden 2009 kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 565 000 eli 103 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, kun taas yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työllisten määrä väheni suhteellisesti eniten Itä-Suomessa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71,4 prosenttia eli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi laski 68,2 prosenttiin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden kesäkuusta 4,6 prosenttiyksikköä 72,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,5 prosenttiyksikköä 70,8 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 2009/06 – 2008/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/06 2008/06 2009/06 - 2008/06
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 024 4 004 0,5
Työvoima yhteensä 2 821 2 863 –1,5
Työlliset yhteensä 2 565 2 668 –3,8
– palkansaajat 2 228 2 334 –4,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 337 334 1,1
Työttömät 255 195 31,2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 204 1 141 5,5
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 71,4 74,4 –3,0
Työttömyysaste, % 9,1 6,8 2,3
Työvoimaosuus, % 70,1 71,5 –1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 kesäkuussa 255  000, mikä oli 61 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 55 000 ja työttömien naisten 6 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,1 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi suureni kesäkuussa 8,8 prosenttiin. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,9 prosenttiyksikköä 10,2 prosenttiin ja naisten 0,5 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 22,5 prosenttia, mikä oli 5,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi kasvoi 21,7 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 7,1 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen läänissä, 12,9 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia oli kesäkuussa 63 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. 15–74-vuotias eli työikäinen väestö yhteensä kasvoi 21 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen toisen vuosineljänneksen tiedot

Seuraavassa esitetään vuoden toisen vuosineljänneksen keskimääräisiä työllisyys- ja työttömyystietoja. Ne ovat tarkempia kuin kuukausittaiset tiedot, sillä ne perustuvat kolmen kuukauden otokseen. Neljännesvuositietojen pohjalta voidaan esittää muun muassa tietoja toimialoittain ja maakunnittain sekä tieto lomautettujen määrästä, mihin kuukausittainen otoskoko ei riitä.

Työllisyyden muutokset 2009/II–2008/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/II 2008/II 2009/II - 2008/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 762 2 776 –0,5
Työlliset yhteensä 2 497 2 574 –3,0
Työttömät, yhteensä 264 202 30,7
– miehet 150 102 47,7
– naiset 114 101 13,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 497 000 henkeä, mikä oli 77 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten määrä väheni 67 000 henkeä ja naisten 10 000 henkeä. Suhteellisesti eniten työllisten määrä väheni Itä-Suomen ja Oulun lääneissä. Vaikka palkansaajien määrä väheni, oli työllisiä yrittäjiä vuoden 2009 toisella neljänneksellä keskimäärin 11 000 henkeä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Palkansaajista puolestaan määräaikaista ja jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä väheni, kun taas osa-aikatyötä tekevien määrä pysyi ennallaan. Tehdyt työtunnit vähenivät vuoden 2009 toisella neljänneksellä 8,5 prosenttia, mitä suurelta osin selittää se, että vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli kolme työpäivää vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrä väheni eniten puu- ja paperiteollisuudessa (luokat 16–18), koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa (luokat 26-30) ja tukkukaupassa (luokka 46). Kasvua oli muun muassa terveys- ja sosiaalipalveluissa (luokat 86–88). Toimialoittaiset työllisyystiedot julkaistaan nyt toista kertaa uudella kansallisella TOL 2008 -luokituksella. Uusi luokitus perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 ja se poikkeaa monilta osin vanhasta TOL 2002 -luokituksesta. Tarkemmin eroista on kerrottu Tilastokeskuksen www-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html .

Työttömiä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä 62 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli toisella vuosineljänneksellä 9,6 prosenttia, kasvua vuodentakaisesta oli 2,3 prosenttiyksikköä. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä 10,5 prosenttiin naisten työttömyysasteen kasvaessa 1,0 prosenttiyksiköllä 8,5 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli toisella neljänneksellä 28,3 prosenttia, mikä oli 6,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lomautettuna oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä keskimäärin 42 000 henkeä. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lomautettuja oli noin 38 000 henkeä. Lomautettujen tilastointitapa on kuvattu menetelmäselosteessa: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Lomautettujen määrä 2009/II–2008/II-IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes
2009/II        2009/I        2008/IV        2008/III        2008/II       
henkeä
Lomautetut yhteensä 42 000 38 000 14 000 4 000 4 000
– määräajaksi 26 000 20 000 7 000 (3 000) ..
– toistaiseksi 16 000 18 000 6 000 .. ..

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2009 lopussa kaikkiaan 276 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 68 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (46 %), Pirkanmaalla (43 %) ja Varsinais-Suomessa (40 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli kesäkuun lopussa yhteensä 75 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,7 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 16 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 29 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2009/06 – 2008/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/06 2008/06 2009/06 - 2008/06
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 276 208 32,4
– yli vuoden työttömänä olleet 41 44 –7,1
Toimenpiteillä yhteensä 75 77 –2,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 34 37 –7,6
– työvoimakoulutuksessa 24 23 6,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 17 –3,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 29 37 –22,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (561,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/06/tyti_2009_06_2009-07-21_tie_001_fi.html