Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.11.2009

Työllisiä 119 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Vuoden 2009 lokakuussa työllisiä oli 119 000 vähemmän kuin edellisvuoden lokakuussa. Työllisyysaste laski 3,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä lisääntyi 60 000 ja työttömyysaste kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2009/10

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2009/10

Työllisiä oli vuoden 2009 lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 403 000, mikä oli 119 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 81 000 vähemmän ja naisia 38 000 vähemmän kuin vuoden 2008 lokakuussa. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä pieneni. Työllisten määrä pieneni Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 66,7 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,2 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden lokakuusta 4,5 prosenttiyksikköä 67,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,4 prosenttiyksikköä 66,2 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 lokakuussa 215 000, mikä oli 60 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 33 000:lla ja työttömien naisten 27 000:lla.

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,2 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli lokakuussa 8,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,7 prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin ja naisten 2,1 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 19,6 prosenttia, mikä oli 3,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,3 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 7,0 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen läänissä, 11,8 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli lokakuussa 1 413 000, mikä oli 79 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2009/10 – 2008/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/10 2008/10 2009/10 - 2008/10
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 031 4 011 0,5
Työvoima yhteensä 2 618 2 677 –2,2
Työlliset yhteensä 2 403 2 522 –4,7
– palkansaajat 2 081 2 192 –5,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 322 329 –2,3
Työttömät 215 155 38,6
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 413 1 334 5,9
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 66,7 70,2 –3,5
Työttömyysaste, % 8,2 5,8 2,4
Työvoimaosuus, % 64,9 66,7 –1,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2009 lopussa kaikkiaan 270 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 77 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (60 %), Uudellamaalla (55 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (55 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 31 000, mikä oli 23 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 83 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 13 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 28 000 uutta avointa työpaikkaa eli 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2009/10 – 2008/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/10 2008/10 2009/10 - 2008/10
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 270 193 40,0
– yli vuoden työttömänä olleet 43 41 4,2
Toimenpiteillä yhteensä 83 86 –3,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 32 38 –14,7
– työvoimakoulutuksessa 33 31 6,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 18 2,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 28 39 –28,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/10/tyti_2009_10_2009-11-24_tie_001_fi.html