Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.12.2009

Työllisiä 100 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Korjaus . Julkistusta korjattu 22.12.2009 klo 10.30. Korjattu sana merkitty punaisella. Aiemmin luki laski.

Vuoden 2009 marraskuussa työllisiä oli 100 000 vähemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työllisyysaste laski 2,9 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä lisääntyi 63 000 ja työttömyysaste kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2009/11

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2009/11

Työllisiä oli vuoden 2009 marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 410 000, mikä oli 100 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 78 000 vähemmän ja naisia 22 000 vähemmän kuin vuoden 2008 marraskuussa. Palkansaajien määrä laski, varsinkin määräaikaisten, mutta yrittäjien määrä kasvoi. Työllisten määrä pieneni kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,0 prosenttia, mikä oli 2,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden marraskuusta 4,5 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,2 prosenttiyksikköä 67,0 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 marraskuussa 224 000, mikä oli 63 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 49 000:lla ja työttömien naisten 14 000:lla.

Työttömyysaste oli marraskuussa 8,5 prosenttia, mikä oli 2,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi nousi marraskuussa 9,0 prosenttiin. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,8 prosenttiyksikköä 9,3 prosenttiin ja naisten 1,1 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 21,1 prosenttia, mikä oli 7,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,3 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 7,6 prosenttia, ja suurin Lapin läänissä, 12,5 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli marraskuussa 1 399 000, mikä oli 57 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2009/11 – 2008/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/11 2008/11 2009/11 - 2008/11
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 033 4 012 0,5
Työvoima yhteensä 2 634 2 671 –1,4
Työlliset yhteensä 2 410 2 509 –4,0
– palkansaajat 2 055 2 179 –5,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 355 331 7,2
Työttömät 224 161 39,1
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 399 1 342 4,3
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,0 69,8 –2,9
Työttömyysaste, % 8,5 6,0 2,5
Työvoimaosuus, % 65,3 66,6 –1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2009 lopussa kaikkiaan 274 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 73 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (56 %), Uudellamaalla (52 %) ja Pirkanmaalla (47 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 33 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 86 000, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 12 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2009/11 – 2008/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/11 2008/11 2009/11 - 2008/11
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 274 201 36,3
– yli vuoden työttömänä olleet 45 40 11,2
Toimenpiteillä yhteensä 86 86 –0,2
– tukitoimenpitein työllistetyt 32 37 –13,3
– työvoimakoulutuksessa 35 31 12,3
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 5,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 27 30 –8,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/11/tyti_2009_11_2009-12-22_tie_001_fi.html