Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.1.2010

Työllisten määrä vähenee, yhä useampi työvoiman ulkopuolella

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 joulukuussa työllisiä oli 86 000 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Työttömien määrä lisääntyi 44 000:lla ja työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Työvoiman ulkopuolella oli joulukuussa 62 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2009 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,2 prosenttia, lähes kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2008 työttömyysaste, joka oli 6,4 prosenttiyksikköä.

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2009/12

Työlliset ja työllisten trendi 1989/01 – 2009/12

Työllisiä oli vuoden 2009 joulukuussa 2 410 000, mikä oli 86 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 62 000 vähemmän ja naisia 24 000 vähemmän kuin vuoden 2008 joulukuussa. Palkansaajien määrä laski, mutta yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työllisten määrä väheni Etelä-, Länsi- ja Itä- Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 67,0 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 3,7 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,5 prosenttiyksikköä 67,0 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2009 joulukuussa 206 000, mikä oli 44 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 34 000:lla ja työttömien naisten 11 000:lla.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli joulukuussa 9,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin ja naisten 0,9 prosenttiyksikköä seitsemään prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 20,2 prosenttia, mikä oli 7,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,7 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen läänissä, 6,3 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen läänissä, 10,6 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli joulukuussa 1 418 000, mikä oli 62 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2009/12 – 2008/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/12 2008/12 2009/12 - 2008/12
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 034 4 014 0,5
Työvoima yhteensä 2 616 2 658 –1,6
Työlliset yhteensä 2 410 2 497 –3,5
– palkansaajat 2 079 2 161 –3,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 332 336 –1,3
Työttömät 206 162 27,5
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 418 1 356 4,6
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,0 69,5 –2,6
Työttömyysaste, % 7,9 6,1 1,8
Työvoimaosuus, % 64,9 66,2 –1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 408 000 henkeä eli 102 000 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Työllisyyden vähenemisestä noin puolet tuli teollisuuden (-38 000) ja rakentamisen (-11 000) toimialaryhmistä. Muita selvästi laskevia toimialoja olivat moottoriajoneuvojen kauppa (-11 000), tukkukauppa (-10 000) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (-9 000).

Työttömiä vuoden viimeisellä neljänneksellä oli keskimäärin 215 000 henkeä, mikä oli 56 000 enemmän kuin vuoden 2008 loka-joulukuussa. Vuoden viimeisen neljänneksen työttömyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon, ja oli 8,2 prosenttia, sama kuin vuoden 2009 vuosikeskiarvo.

Työllisten tekemä työtuntien määrä neljännellä neljänneksellä väheni noin 58 miljoonaa tuntia eli 5,4 prosenttia verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon. Työtuntien määrä työllistä kohti väheni kaikilla vuoden 2009 vuosineljänneksillä.

Työllisyyden muutokset 2009/IV–2008/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2009/IV 2008/IV 2009/IV - 2008/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 623 2 669 –1,7
Työlliset yhteensä 2 408 2 509 –4,1
Työttömät, yhteensä 215 159 35,0
– miehet 119 81 48,2
– naiset 96 79 21,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2009 vuosikeskiarvot

Työllisiä vuonna 2009 oli keskimäärin 2 457 000, mikä oli 74 000 vähemmän kuin vuonna 2008. Miesten työllisyys väheni 60 000 ja naisten 14 000 henkeä. Vuoden 2009 työllisyysaste oli 68,3 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli 70,6 prosenttia.

Vuoden 2009 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2008 työttömyysaste oli 6,4 prosenttia ja vuonna 2007 se oli 6,9 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2009 keskimäärin 221 000, mikä oli 49 000 enemmän kuin vuonna 2008.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2009 oli noin 6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Työllisten määrä väheni samanaikaisesti 2,9 prosenttia, joten työpanoksen määrä työllistä kohti on supistunut selvästi. Vuonna 2008 työlliset tekivät keskimäärin 1 664 tuntia vuodessa, mutta vuonna 2009 vastaava luku oli 1 611 työtuntia vuodessa.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2009 keskeiset tunnusluvut löytyvät työvoimatutkimuksen aikasarjataulukoista osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html .

Työvoimatutkimuksen vuositietojen julkaisutapa uudistetaan. Vuositietojen raportointi jaetaan useampaan osaan ja ensimmäinen julkaisu, yleiskatsaus vuoden 2009 vuositiedoista julkaistaan helmikuun 16. päivä. Kesäkuussa julkaistaan katsaus työajoissa ja työsuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Syksyllä julkaistaan painettu vuosikirja.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2009 lopussa kaikkiaan 301 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 67 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta lukuun ottamatta kaikkien muiden TE-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (47 %), Uudellamaalla (44 %) ja Pirkanmaalla (38 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 40 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli joulukuun lopussa yhteensä 75 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 26 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2009/12 – 2008/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2009/12 2008/12 2009/12 - 2008/12
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 301 234 28,6
– yli vuoden työttömänä olleet 47 42 13,2
Toimenpiteillä yhteensä 75 76 –1,0
– tukitoimenpitein työllistetyt 31 35 –12,3
– työvoimakoulutuksessa 29 26 12,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 14 2,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 26 27 –4,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html .

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (569,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/12/tyti_2009_12_2010-01-26_tie_001_fi.html