Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. En minskning av hyrd arbetskraft

Information om hyrd arbetskraft har sedan år 2008 samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen. År 2009 hörde 23 000 personer till den hyrda arbetskraften. Detta är 8 000 personer färre än år 2008. Recessionen har alltså lett till en nedgång också i användningen av hyrd arbetskraft. Av den hyrda arbetskraften är omkring hälften kvinnor.

År 2009 var den hyrda arbetskraftens andel av löntagarna bara en procent. Det är således fråga om en rätt så marginell anställningsform på den finländska arbetsmarknaden. Till den hyrda arbetskraften hör huvudsakligen unga löntagare; av 15–24-åringarna utförde något under 4 procent hyrt arbete.

Den hyrda arbetskraften är fördelad på flera näringsgrenar. Vanligast är det hyrda arbetet inom handeln, hotell- och restaurangverksamheten samt inom tillverkning. Inom alla dessa näringsgrenar utförde några tusen personer hyrt arbete. Från år 2008 till år 2009 minskade den hyrda arbetskraften mest inom näringsgrenen tillverkning.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, 3. En minskning av hyrd arbetskraft . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_kat_003_sv.html