Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Kvinnor oftare i chefsställning inom kommunsektorn

Fr.o.m. år 2008 har frågor som gäller chefs- och arbetsledningsuppgifter ställts i arbetskraftsundersökningen. År 2009 uppgav totalt 19 procent av löntagarna att de hade någon form av chefsställning, av kvinnorna 14 procent och av männen 25 procent. Andelarna hade inte förändrats jämfört med år 2008.

Av de löntagare som hade chefsuppgifter var andelen kvinnor 38 procent. Inom kommunsektorn var andelen kvinnor i chefsställning störst, hela 61 procent. Inom den statliga sektorn var andelen kvinnor i chefsställning 36 procent och inom den privata sektorn 32 procent. Förändringar från år 2008 hade skett bara inom den statliga sektorn, där kvinnornas andel av cheferna hade stigit från 30 procent till 36 procent.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, 4. Kvinnor oftare i chefsställning inom kommunsektorn . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_kat_004_sv.html