Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Visstidsanställda löntagare efter ålder och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp          
Båda könen 15-74 348 332 310 -22 -6,7
15-64 344 329 307 -22 -6,8
15-24 116 108 95 -14 -12,8
25-34 101 101 96 -6 -5,4
35-44 56 53 51 -3 -5,1
45-54 48 42 41 -1 -2,5
55-74 26 27 28 1 3,4
Män 15-74 133 123 109 -14 -11,6
15-64 132 121 108 -14 -11,4
15-24 52 47 39 -9 -17,9
25-34 38 37 34 -4 -9,6
35-44 16 15 14 -2 -10,9
45-54 16 12 13 1 8,1
55-74 11 11 10 -2 -14,1
Kvinnor 15-74 214 209 201 -8 -3,8
15-64 213 208 199 -8 -4,1
15-24 64 61 56 -5 -8,9
25-34 63 64 62 -2 -2,9
35-44 40 38 37 -1 -2,7
45-54 32 29 27 -2 -6,9
55-74 15 16 19 3 15,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 1. Visstidsanställda löntagare efter ålder och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_001_sv.html