Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Hyrda arbetstagare efter ålder och kön, 2008 - 2009

  År Förändring Förändring
2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 32 23 -8 -26,5
15-24 13 9 -4 -33,4
25-74 19 15 -4 -21,8
Män 15-74 16 10 -6 -35,5
15-24 6 4 -2 -40,6
25-74 10 7 -3 -32,2
Kvinnor 15-74 16 13 -3 -17,8
15-24 7 5 -2 -27,0
25-74 9 8 -1 -11,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 13. Hyrda arbetstagare efter ålder och kön, 2008 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_013_sv.html