Liitetaulukko 21. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattiluokitus 2001      
Ammatit yhteensä 39,0 39,9 38,1
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 41,5 42,2 40,2
2 Erityisasiantuntijat 38,4 38,8 37,9
3 Asiantuntijat 38,7 39,7 38,1
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 37,8 38,6 37,6
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 38,0 38,9 37,8
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 39,1 40,0 38,2
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 39,9 39,9 39,1
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 40,7 40,9 39,6
9 Muut työntekijät 38,2 38,9 37,6
0 Sotilaat 39,4 39,5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2009 2009, Liitetaulukko 21. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_021_fi.html