Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för deltidsarbetande löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009

  Normal veckoarbetstid, timmar/vecka
Båda könen Män Kvinnor
Yrkesklassificeringen 2001      
Yrken totalt 19,8 18,3 20,5
1 Chefer och högre tjänstemän 21,6 20,5 22,6
2 Specialister 18,6 17,2 19,3
3 Experter 20,0 16,2 21,4
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 19,6 18,6 19,8
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 21,0 18,9 21,4
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 19,1 18,5 19,6
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 21,6 21,7 21,3
8 Process- och transportarbetare 21,2 20,9 22,3
9 Övriga arbetstagare 17,8 16,4 18,5
0 Militärer . . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 22. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för deltidsarbetande löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_022_sv.html