Anmärkningar till tabellerna

Det är skäl att förhålla sig med en viss reservation till de låga tabellsiffror som gäller högst 4 000 personer. Antalet uppgiftslämnare är i dessa fall litet.

Symboler i tabellerna

Mindre än hälften av den använda enheten  0 
Inget att redovisa eller uppgift alltför osäker för att anges  . 

Gruppen ”Näringsgrenar totalt” omfattar gruppen ”Näringsgrenen okänd”.

Uppgifterna i tabelbilagorna 11–13 finns tillgängliga fr.o.m. år 2008.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.

Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Anmärkningar till tabellerna . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_023_sv.html