Liitetaulukko 1. Työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat

  Vuosi
2008 2009
Työllisyysaste, % Työllisyysaste, %
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 80,4 78,1
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 85,3 83,1
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 72,2 70,4
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 88,3 86,3
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 91,4 89,3
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 77,6 75,2
Miehet Yhteensä 82,5 78,9
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 92,6 90,2
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 90,9 89,9
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 94,0 90,6
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 92,9 90,3
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 77,2 72,9
Naiset Yhteensä 78,3 77,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 78,4 76,5
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 53,9 51,3
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 82,9 82,3
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 90,0 88,4
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 78,1 77,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2009 2009, Liitetaulukko 1. Työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tau_001_fi.html