Liitetaulukko 3. Työvoimaosuudet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat

  Vuosi
2008 2009
Työvoimaosuus, % Työvoimaosuus, %
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 85,3 84,6
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 88,6 87,3
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 75,6 74,2
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 92,5 91,9
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 94,3 93,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 83,4 83,1
Miehet Yhteensä 87,2 86,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 95,2 94,4
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 94,0 93,6
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 96,4 96,3
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 95,3 94,1
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 82,9 81,8
Naiset Yhteensä 83,3 83,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 82,4 80,6
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 57,6 55,2
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 88,7 87,8
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 93,4 92,2
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 83,9 84,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2009 2009, Liitetaulukko 3. Työvoimaosuudet nuorimman lapsen iän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tau_003_fi.html