Julkaistu: 12.10.2010

Isien työllisyys pysyi hyvänä taantuman aikana

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan isien työllisyystilanne säilyi vuosien 2008 ja 2009 taantuman aikana hyvänä. Vaikka taantuma alensi erityisesti miesten työllisyyttä, pysyi alle 18-vuotiaiden lasten isien työllisyysaste korkeana. Työllisyyden väheneminen kohdistui suhteellisesti enemmän lapsettomiin miehiin. Tiedot käyvät ilmi Työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Perheet ja työ vuonna 2009.

Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2004–2009, 20–59-vuotiaat

Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2004–2009, 20–59-vuotiaat

Vuosien 2008 ja 2009 taitteessa alkanut taloudellinen taantuma alensi erityisesti miesten työllisyyttä. Taantuman mukanaan tuomat lomautukset, irtisanomiset ja työttömyyden yleistyminen ovat kuitenkin kohdistuneet enemmän lapsettomiin miehiin kuin alle 18-vuotiaiden lasten isiin. Isien työllisyysaste laski suhteellisesti vähemmän kuin lapsettomien miesten. Kun 20–59-vuotiaiden isien työllisyysaste pysytteli 90 prosentin tuntumassa, oli lapsettomien saman ikäryhmän miesten työllisyysaste vastaavasti vain 73 prosenttia vuonna 2009. Lapsettomien miesten työllisyysaste oli kaikissa ikäryhmissä isien työllisyysastetta alhaisempi.

Työttömyys yleistyi selvemmin lapsettomilla miehillä kuin alle 18-vuotiaiden lasten isillä. Lapsettomien miesten työttömyysaste nousi seitsemästä prosentista yhteentoista prosenttiin vuosien 2008 ja 2009 välillä. Sen sijaan isien työttömyyden kasvu oli selvästi pienempää, ja työttömyysaste oli vuonna 2009 vain noin neljä prosenttia.

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html .

Työllisyydessä, työsuhteissa ja työajoissa vuonna 2009 tapahtuneista muutoksista on kerrottu työvoimatutkimuksen aikaisemmissa vuosikatsauksissa Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009 ja Työsuhteet ja työajat vuonna 2009 .


Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (380,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2009 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tie_001_fi.html