Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 80 3,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 119 7 5,9
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 406 7 2,4
F Rakentaminen 41-43 175 4 2,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 8 2,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 153 5 3,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 3 3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 3 2,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 2 2,9
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 244 9 6,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 4 3,3
P Koulutus 85 164 10 5,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 13 3,4
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 138 7 10,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_036_fi.html