Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-64-vuotiaat, %

  Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet, %
15-64    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64   
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 36,5 21,6 42,5 51,3 48,0 27,8
- jatkuva osa-aikatyö 11,7 20,9 7,7 6,0 4,6 9,9
- määräaikainen kokoaikatyö 37,2 36,9 39,4 33,2 35,1 43,1
- määräaikainen osa-aikatyö 14,6 20,6 10,4 9,6 12,2 19,1
Määräaikainen työ yhteensä 51,7 57,5 49,9 42,7 47,4 62,2
Osa-aikainen työ yhteensä 26,3 41,5 18,1 15,6 16,8 29,1
Miehet Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 48,0 31,0 55,2 67,4 61,1 35,9
- jatkuva osa-aikatyö 8,6 15,4 6,2 3,4 2,0 7,1
- määräaikainen kokoaikatyö 32,2 37,0 30,7 24,4 27,0 42,1
- määräaikainen osa-aikatyö 11,2 16,6 7,9 4,8 9,9 14,9
Määräaikainen työ yhteensä 43,4 53,6 38,6 29,2 37,0 57,0
Osa-aikainen työ yhteensä 19,8 32,0 14,1 8,2 11,9 22,0
Naiset Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 27,8 14,1 32,3 40,4 39,1 21,8
- jatkuva osa-aikatyö 14,1 25,3 8,8 7,7 6,4 12,1
- määräaikainen kokoaikatyö 41,0 36,8 46,4 39,1 40,7 43,9
- määräaikainen osa-aikatyö 17,1 23,8 12,4 12,8 13,8 22,3
Määräaikainen työ yhteensä 58,1 60,6 58,9 51,9 54,5 66,2
Osa-aikainen työ yhteensä 31,3 49,1 21,3 20,5 20,2 34,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2000-2009 2009, Liitetaulukko 44. Palkansaajien alle vuoden kestäneet erityyppiset työsuhteet palkansaajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2009, 15-64-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_044_fi.html