Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2010

Redan lika många sysselsatta inom vård, omsorg och sociala tjänster som inom industrin

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fortsatte antalet sysselsatta att öka inom vård, omsorg och sociala tjänster år 2009, medan antalet minskade inom tillverkning, handel och byggverksamhet under den ekonomiska recessionen. Vård, omsorg och sociala tjänster sysselsatte år 2009 redan lika många personer som tillverkningen. Recessionen drabbade tillverkningen hårdast. Där sjönk antalet sysselsatta till samma nivå som under den ekonomiska depressionen i början av 1990-talet. År 2009 fanns det inom handeln lika många sysselsatta som år 2006 och inom byggverksamhet motsvarade antalet sysselsatta 2007 års nivå.

Antalet sysselsatta inom de fyra största näringsgrenarna (TOL 2008) åren 2005–2009

Antalet sysselsatta inom de fyra största näringsgrenarna (TOL 2008) åren 2005–2009

År 2009 var antalet sysselsatta inom alla näringsgrenar totalt 2 457 000, dvs. 57 000 fler personer än år 2005. Antalet minskade med totalt 74 000 personer från året innan.

Offentliggörandet av arbetskraftsundersökningens årsuppgifter har förnyats. Årsuppgifterna för år 2009 har publicerats på statistikens webbsida www.stat.fi/tyovoimatutkimus i tre årsöversikter som utkommit under året och som behandlat olika teman. Översikterna har samlats i årspublikationen Työvoimatutkimus, aikasarjatiedot 2000–2009 (Arbetskraftsundersökning, tidsserieuppgifter 2000–2009) som publiceras på statistikens webbsidor. Publikationen innehåller tidsserietabeller för åren 2000–2009 och 2005–2009 samt tabeller över år 2009. Årspublikationen utkommer också som en tryckt bok.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 3.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Tidsserieuppgifter 2000-2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_sv.html