1.5 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2007 - 2009

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Sukupuoli Ikäluokka          
Sukupuolet yhteensä 15-74 2 675 2 703 2 678 -25 -0,9
15-64 2 642 2 669 2 644 -25 -0,9
15-24 341 341 322 -19 -5,6
25-34 558 573 579 6 1,0
35-44 636 624 611 -13 -2,1
45-54 674 677 673 -4 -0,6
55-64 433 455 460 5 1,1
65-74 33 34 34 0 0,0
Miehet 15-74 1 380 1 400 1 377 -23 -1,6
15-64 1 358 1 376 1 355 -21 -1,5
15-24 168 169 158 -11 -6,5
25-34 305 315 316 1 0,3
35-44 333 327 320 -7 -2,1
45-54 336 338 336 -2 -0,6
55-64 216 228 225 -3 -1,3
65-74 22 24 22 -2 -8,3
Naiset 15-74 1 295 1 303 1 301 -2 -0,2
15-64 1 284 1 293 1 289 -4 -0,3
15-24 173 172 164 -8 -4,7
25-34 253 259 263 4 1,5
35-44 303 297 291 -6 -2,0
45-54 338 339 337 -2 -0,6
55-64 217 226 234 8 3,5
65-74 11 11 12 1 9,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.5 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2007 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_005_fi.html