1.10 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 492 2 531 2 457 -74 -2,9
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 118 119 119 0 0,0
Maatalous 01 87 88 88 0 0,0
C Teollisuus 10-33 423 417 379 -38 -9,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 51 46 -5 -9,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 76 72 60 -12 -16,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 58 53 52 -1 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 65 68 63 -5 -7,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 132 135 121 -14 -10,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 40 39 37 -2 -5,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 25 27 2 8,0
F Rakentaminen 41-43 174 186 175 -11 -5,9
Talonrakentaminen 41 68 69 59 -10 -14,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 87 96 93 -3 -3,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 305 311 296 -15 -4,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 47 41 -6 -12,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 96 101 90 -11 -10,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 164 162 165 3 1,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 151 153 153 0 0,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 94 98 101 3 3,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 55 52 -3 -5,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 84 88 85 -3 -3,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 95 94 -1 -1,1
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 71 70 -1 -1,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 140 151 146 -5 -3,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 60 58 -2 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 102 98 -4 -3,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 60 60 0 0,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 119 117 116 -1 -0,9
P Koulutus 85 168 165 164 -1 -0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 370 382 388 6 1,6
Terveyspalvelut 86 178 179 185 6 3,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 78 76 79 3 3,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 115 126 124 -2 -1,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 51 52 53 1 1,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 84 85 1 1,2
X Toimiala tuntematon 00 6 12 9 -3 -25,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.10 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_010_fi.html