1.11 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4112,4 4210,6 3958,5 -252,1 -6,0
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 257,5 250,8 244,9 -5,9 -2,4
Maatalous 01 204,6 196,1 192,5 -3,6 -1,8
C Teollisuus 10-33 724,6 723,2 609,5 -113,7 -15,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 83,9 85,9 74,5 -11,4 -13,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 128,1 120,1 95,7 -24,4 -20,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 97,1 89,2 82,6 -6,6 -7,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 114,4 122,5 99,7 -22,8 -18,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 229,7 238,8 197,0 -41,8 -17,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 71,3 66,6 60,0 -6,6 -9,9
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39,9 43,8 44,5 0,7 1,6
F Rakentaminen 41-43 319,8 342,1 308,6 -33,5 -9,8
Talonrakentaminen 41 123,1 125,0 103,1 -21,9 -17,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 161,5 178,0 167,1 -10,9 -6,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 498,5 518,5 481,1 -37,4 -7,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 79,5 84,9 73,7 -11,2 -13,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 168,4 182,5 155,5 -27,0 -14,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 250,6 251,1 251,9 0,8 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 268,1 270,7 262,1 -8,6 -3,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 180,3 186,0 185,2 -0,8 -0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 87,8 84,8 76,9 -7,9 -9,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 133,3 141,9 132,6 -9,3 -6,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 156,7 153,7 151,4 -2,3 -1,5
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 114,9 119,7 114,0 -5,7 -4,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 231,9 256,5 234,4 -22,1 -8,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 92,8 104,5 94,9 -9,6 -9,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 168,4 161,0 154,7 -6,3 -3,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 82,8 94,0 94,4 0,4 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 190,5 188,8 186,2 -2,6 -1,4
P Koulutus 85 231,8 231,6 225,4 -6,2 -2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 570,3 582,6 588,2 5,6 1,0
Terveyspalvelut 86 268,7 270,7 281,3 10,6 3,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 129,6 123,1 124,3 1,2 1,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 172,0 188,7 182,5 -6,2 -3,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 72,7 74,8 76,6 1,8 2,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 123,9 133,0 128,9 -4,1 -3,1
X Toimiala tuntematon 00 9,5 17,9 15,3 -2,6 -14,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.11 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_011_fi.html