1.18 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3471,2 3553,6 3302,0 -251,6 -7,1
A-B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta 01-09 69,8 75,6 73,4 -2,2 -2,9
Maatalous 01 32,8 35,1 37,2 2,1 6,0
C Teollisuus 10-33 678,3 671,4 563,0 -108,4 -16,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 74,6 75,5 66,9 -8,6 -11,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 121,0 109,4 86,7 -22,7 -20,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 94,6 87,4 80,1 -7,3 -8,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 105,0 109,8 87,4 -22,4 -20,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 224,9 232,8 191,3 -41,5 -17,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 58,3 56,5 50,5 -6,0 -10,6
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 38,4 43,1 43,2 0,1 0,2
F Rakentaminen 41-43 240,4 255,4 225,8 -29,6 -11,6
Talonrakentaminen 41 93,3 89,2 71,0 -18,2 -20,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 114,9 129,3 117,5 -11,8 -9,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 414,9 435,1 399,4 -35,7 -8,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 61,2 65,9 56,2 -9,7 -14,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 146,6 161,0 136,4 -24,6 -15,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 207,0 208,2 206,8 -1,4 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 220,7 220,4 208,6 -11,8 -5,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 136,7 137,8 133,3 -4,5 -3,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 83,9 82,6 75,2 -7,4 -9,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104,9 116,2 104,1 -12,1 -10,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 144,6 143,7 138,9 -4,8 -3,3
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 103,7 110,0 104,5 -5,5 -5,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 181,5 202,1 184,9 -17,2 -8,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 81,2 90,5 81,8 -8,7 -9,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152,6 141,2 128,2 -13,0 -9,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 74,9 81,2 76,8 -4,4 -5,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 190,3 188,1 185,7 -2,4 -1,3
P Koulutus 85 226,8 225,3 219,7 -5,6 -2,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 545,4 552,0 554,9 2,9 0,5
Terveyspalvelut 86 254,4 253,8 262,7 8,9 3,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 125,7 117,7 118,9 1,2 1,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 165,3 180,4 173,3 -7,1 -3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59,6 57,9 59,2 1,3 2,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90,9 99,8 94,9 -4,9 -4,9
X Toimiala tuntematon 00 8,3 16,5 13,6 -2,9 -17,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2009, 1.18 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2007 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_018_fi.html