Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 23.2.2010

Tammikuun työttömyysaste 9,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 tammikuussa työllisiä oli 87 000 vähemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työttömien määrä lisääntyi 66 000:lla ja työttömyysaste kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Työvoiman ulkopuolella oli tammikuussa 42 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/01

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/01

Työllisiä oli vuoden 2010 tammikuussa 2 367 000, mikä oli 87 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä oli tammikuussa suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2006. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä väheni. Työllisten määrä väheni Lappia lukuunottamatta kaikkien aluehallintovirastojen (AVI) alueilla. Eniten työllisyys väheni Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 65,5 prosenttia, mikä oli 2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden tammikuusta 3,1 prosenttiyksikköä 66,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,4 prosenttiyksikköä 64,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 tammikuussa 250 000, mikä oli 66 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 49 000:lla ja työttömien naisten 17 000:lla.

Työttömyysaste oli tammikuussa 9,5 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli tammikuussa 9,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä 10,8 prosenttiin ja naisten 1,5 prosenttiyksikköä 8,2 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 22,7 prosenttia, mikä oli 7,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,7 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 7,6 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 14,1 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomia työikäisiä oli tammikuussa 1 418 000, mikä oli 42 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/01 – 2009/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/01 2009/01 2010/01 - 2009/01
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 035 4 015 0,5
Työvoima yhteensä 2 617 2 639 –0,8
Työlliset yhteensä 2 367 2 455 –3,6
– palkansaajat 2 050 2 128 –5,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 317 327 –2,8
Työttömät 250 184 35,6
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 418 1 377 3,0
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 65,5 68,3 –2,7
Työttömyysaste, % 9,5 7,0 2,6
Työvoimaosuus, % 64,9 65,7 –0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2010 lopussa kaikkiaan 297 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 50 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta (–4 %) ja Pohjois-Karjalaa (–1 %) lukuun ottamatta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Varsinais-Suomessa (36 %), Ahvenanmaalla (36 %), Uudellamaalla (34 %) ja Pirkanmaalla (27 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 35 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli tammikuun lopussa yhteensä 78 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2010/01 – 2009/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/01 2009/01 2010/01 - 2009/01
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 297 246 20,4
– yli vuoden työttömänä olleet 50 41 21,3
Toimenpiteillä yhteensä 78 77 1,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 30 34 –12,5
– työvoimakoulutuksessa 31 28 10,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 15 16,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 38 45 –15,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (429,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.02.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/01/tyti_2010_01_2010-02-23_tie_001_fi.html