Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 27.4.2010

Maaliskuun työttömyysaste 9,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 maaliskuussa työttömiä oli 18 000 enemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Työttömyysaste kasvoi vuodentakaisesta 0,8 prosenttiyksikköä 9,1 prosenttiin. Työllisten määrä väheni 48 000:lla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/03

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/03

Työllisiä oli vuoden 2010 maaliskuussa 2 400 000, mikä oli 48 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrän väheneminen keskittyi Etelä-Suomen, Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueille.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,5 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden maaliskuusta 0,7 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,4 prosenttiyksikköä 66,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 maaliskuussa 240 000, mikä oli 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömien miesten määrä lisääntyi 12 000:lla ja työttömien naisten 6 000:lla.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,1 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli maaliskuussa 8,9 prosenttia. Miesten työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä 10,5 prosenttiin ja naisten 0,7 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 25,5 prosenttia, mikä oli 3,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,7 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 7,6 prosenttia, ja suurin Lapin aluehallintoviraston alueella, 14,3 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden määrä kasvoi 50 000:lla, joista naisia oli 42 000.

Huom . Trendien tuoreimpiin lukuihin, jotka perustuvat osittain ennusteisiin, tulee suhtautua varauksella.

Työllisyyden muutokset 2010/03 – 2009/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/03 2009/03 2010/03 - 2009/03
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 038 4 019 0,5
Työvoima yhteensä 2 639 2 670 –1,1
Työlliset yhteensä 2 400 2 448 –2,0
– palkansaajat 2 069 2 105 –1,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 342 –3,3
Työttömät 240 222 7,9
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 399 1 349 3,7
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 66,5 68,1 –1,5
Työttömyysaste, % 9,1 8,3 0,8
Työvoimaosuus, % 65,4 66,4 –1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 388 000 henkeä eli 59 000 vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. Työllisyyden vähenemisestä yli puolet tuli teollisuuden toimialaryhmästä (–31 000). Muita selvästi laskevia toimialoja olivat rakentaminen (–11 000), moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa (–7 000) sekä sosiaalihuollon avopalvelut (–10 000). Työllisten määrä lisääntyi koulutuksen toimialalla (10 000).

Työttömiä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 244 000 henkeä, mikä oli 42 000 enemmän kuin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009 vastaavalla ajanjaksolla.

Vuonna 2009 tehtyjen työtuntien määrä väheni kaikilla vuosineljänneksillä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2010 työllisten tekemä työtuntien määrä oli 985 miljoonaa, mikä oli samalla tasolla verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon.

Työllisyyden muutokset 2010/I – 2009/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/I 2009/I 2010/I - 2009/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 632 2 650 –0,7
Työlliset yhteensä 2 388 2 448 –2,4
Työttömät, yhteensä 244 202 20,6
– miehet 143 114 25,5
– naiset 101 89 14,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2010 lopussa kaikkiaan 275 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 24 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Kainuuta (–11 %) ja Pohjois-Karjalaa (–7 %) lukuun ottamatta kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (27 %), Varsinais-Suomessa (26 %), Uudellamaalla (19 %) ja Pirkanmaalla (13 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 31 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli maaliskuun lopussa yhteensä 90 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2010/03 – 2009/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/03 2009/03 2010/03 - 2009/03
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 275 251 9,5
– yli vuoden työttömänä olleet 51 40 28,9
Toimenpiteillä yhteensä 90 85 5,8
– tukitoimenpitein työllistetyt 31 35 –9,7
– työvoimakoulutuksessa 37 33 13,1
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 21 17 23,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 45 16,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (577,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tie_001_fi.html