Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 485 2 388 2 497 -0,5
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 116 115 122 -4,9
Maatalous 01 83 85 92 -9,7
C Teollisuus 10-33 371 355 386 -3,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 42 49 -0,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 60 55 60 -1,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 50 54 -2,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 60 63 1,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 115 120 -5,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 33 40 -16,6
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 27 29 3,3
F Rakentaminen 41-43 172 161 177 -2,7
Talonrakentaminen 41 63 55 61 2,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 86 93 -4,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 309 284 301 2,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 39 41 6,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 96 90 90 6,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 170 154 170 0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 162 156 154 4,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 104 104 102 2,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 52 52 9,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 81 86 -2,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 96 92 96 -0,3
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 67 72 2,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 151 148 145 4,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 56 59 -5,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 95 100 1,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 59 62 3,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 113 112 4,1
P Koulutus 85 170 179 163 4,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 384 372 399 -3,8
Terveyspalvelut 86 181 177 189 -4,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 77 84 -1,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 120 118 126 -4,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 52 55 -4,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 80 89 -5,8
X Toimiala tuntematon 00 12 10 11 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2010, 9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_027_fi.html