Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1025,3 985,1 1000,9 2,4
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 67,5 52,7 69,7 -3,2
Maatalous 01 52,0 39,9 57,7 -9,9
C Teollisuus 10-33 157,7 150,1 152,2 3,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 17,3 19,5 4,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 25,0 21,9 23,5 6,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 23,1 21,3 20,6 12,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 26,1 25,0 23,8 9,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,3 50,3 48,5 1,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,9 14,3 16,3 -14,9
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,8 11,4 11,2 14,2
F Rakentaminen 41-43 79,4 69,6 79,5 -0,1
Talonrakentaminen 41 28,5 23,6 27,4 3,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 40,9 37,8 41,6 -1,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 125,2 118,6 119,2 5,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,7 18,8 17,4 19,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 40,2 39,2 38,1 5,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,2 60,7 63,7 0,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 69,4 67,2 66,1 4,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 48,1 47,8 46,6 3,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,2 19,4 19,5 8,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,0 31,4 34,7 -1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 39,6 41,9 37,8 4,6
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,1 28,9 29,4 2,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 61,9 63,1 58,8 5,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,8 24,0 24,7 -3,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,4 37,6 39,5 -0,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,4 23,4 24,8 -1,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,5 46,6 43,5 4,5
P Koulutus 85 60,7 67,4 53,8 12,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 145,7 143,9 148,1 -1,6
Terveyspalvelut 86 69,4 68,4 70,3 -1,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,9 31,8 32,1 -3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,4 43,6 45,7 -0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,5 19,4 18,6 -0,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,1 31,4 34,1 -3,0
X Toimiala tuntematon 00 4,8 3,8 4,5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2010, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_028_fi.html