Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 159 2 061 2 161 -0,1
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 38 40 1,0
Maatalous 01 18 17 21 -13,0
C Teollisuus 10-33 349 335 361 -3,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 38 44 -1,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 56 51 56 0,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 49 53 -1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 55 56 4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 112 113 117 -4,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 28 35 -18,7
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 26 28 2,8
F Rakentaminen 41-43 131 119 135 -2,3
Talonrakentaminen 41 47 39 44 6,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 65 62 68 -4,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 269 247 262 2,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 32 32 2,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 85 81 82 3,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 150 133 147 2,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 130 131 4,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 81 79 79 2,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 56 51 52 8,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 69 75 -1,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 83 89 -2,8
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 62 67 -0,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 118 113 7,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 50 51 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 88 82 87 0,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 51 54 2,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 113 112 4,4
P Koulutus 85 166 176 160 4,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 367 355 378 -3,0
Terveyspalvelut 86 169 165 176 -4,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 76 82 0,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 116 114 120 -3,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 41 41 44 -6,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 59 69 -9,3
X Toimiala tuntematon 00 11 10 10 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2010, 10.1 Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_034_fi.html