Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.8.2010

Työttömyys viime vuoden tasolla

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa työttömiä oli 206 000, mikä oli noin 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia. Työllisten määrä kasvoi hieman: lisäystä 27 000 edellisvuoteen. Työvoimaan kuulumattomien määrä pysyi ennallaan.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/07

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/07

Työllisiä oli vuoden 2010 heinäkuussa 2 549 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu niukasti työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Työllisiä miehiä oli 23 000 enemmän ja naisia 4 000 enemmän kuin heinäkuussa 2009. Työllisten määrä lisääntyi Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen (AVI) alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 70,6 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,7 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ja oli 68,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 heinäkuussa 206 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Muutos mahtuu selvästi työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 16 000). Kausivaihtelun suhteen heinäkuu on työvoimatutkimuksessa aina matalamman työttömyyden kuukausi kuin touko- ja kesäkuu.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,5 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli heinäkuussa 8,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 12,6 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi laski 21,1 prosenttiin. Alueellisesti korkein työttömyysaste, 10,8 prosenttia, oli Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden määrä pysyi lähes ennallaan.

Työllisyyden muutokset 2010/07 – 2010/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/07 2009/07 2010/07 - 2009/07
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 044 4 026 0,5
Työvoima yhteensä 2 756 2 733 0,8
Työlliset yhteensä 2 549 2 523 1,1
– palkansaajat 2 220 2 209 0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 313 5,3
Työttömät 206 211 –2,2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 289 1 293 —0,3
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 70,6 70,3 0,3
Työttömyysaste, % 7,5 7,7 –0,2
Työvoimaosuus, % 68,1 67,9 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2010 lopussa kaikkiaan 289 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta neljän ELY-keskuksen alueilla. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (14 %), Varsinais-Suomessa (8 %), Uudellamaalla (4 %) ja Hämeessä (1 %). Vastaavasti eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Pohjois-Karjalassa (-9 %), Etelä-Pohjanmaalla (-7 %), Kainuussa (-7 %) ja Lapissa (-6 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli heinäkuun lopussa yhteensä 74 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 28 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2010/07 – 2009/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/07 2009/07 2010/07 - 2009/07
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 289 290 —0,4
– yli vuoden työttömänä olleet 57 41 39,1
Toimenpiteillä yhteensä 74 68 8,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 34 33 5,2
– työvoimakoulutuksessa 24 21 12,2
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 15 10,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 28 25 14,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (413,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.08.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/07/tyti_2010_07_2010-08-24_tie_001_fi.html