Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 21.9.2010

Elokuun työttömyysaste 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli elokuussa 197 000, mikä oli noin 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 21 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/08

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/08

Työllisiä oli vuoden 2010 elokuussa 2 492 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Työllisten miesten määrä lisääntyi, mutta naisten pysyi ennallaan. Työllisten määrä lisääntyi selvimmin Itä- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueilla.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista pysyi viime vuoden tasolla ja oli 68,8 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden elokuusta 0,6 prosenttiyksikköä 69,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 elokuussa 197 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (± 15 000). Työttömien naisten määrä väheni, työttömien miesten määrä pysyi ennallaan.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,3 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli elokuussa 8,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 7,9 ja naisten 6,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 14,5 prosenttia, mikä oli 3,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi laski 20,1 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6,5 prosenttia, ja suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, 10,4 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden määrä pysyi lähes ennallaan.

Työllisyyden muutokset 2010/08 – 2010/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/08 2009/08 2010/08 - 2009/08
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 046 4 028 0,4
Työvoima yhteensä 2 689 2 674 0,6
Työlliset yhteensä 2 492 2 471 0,8
– palkansaajat 2 152 2 132 0,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 341 339 0,5
Työttömät 197 203 –2,9
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 357 1 354 0,2
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 68,8 68,7 0,1
Työttömyysaste, % 7,3 7,6 –0,3
Työvoimaosuus, % 66,5 66,4 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2010 lopussa kaikkiaan 257 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 13 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta ainoastaan Varsinais-Suomessa (5 %) ja Uudellamaalla (1 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-12 %) ja Pohjanmaalla (-12 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 14 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli elokuun lopussa yhteensä 82 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2010/08 – 2009/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/08 2009/08 2010/08 - 2009/08
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 257 270 –4,7
– yli vuoden työttömänä olleet 57 41 38,7
Toimenpiteillä yhteensä 82 75 9,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 36 33 8,1
– työvoimakoulutuksessa 29 26 12,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 16 7,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 42 32 30,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/08/tyti_2010_08_2010-09-21_tie_001_fi.html