Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 23.11.2010

Lokakuun työttömyysaste 7,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 47 000 enemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun työttömyysaste oli 7,4 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/10

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/10

Työllisiä oli vuoden 2010 lokakuussa 2 450 000, mikä oli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä miesten että naisten työllisyys lisääntyi. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista väheni 76,3 prosentista 74,6 prosenttiin. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä palkansaajia oli 26 000 ja osa-aikaisia 36 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-, Lounais- ja Itä-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 67,9 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi nousi 68,1 prosenttiin. Miesten työllisyysaste oli 68,8 ja naisten 67,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 lokakuussa 195 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyysaste oli lokakuussa 7,4 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi laski 8,0 prosenttiin. Naisten työttömyysaste oli 7,0 prosenttia ja miesten 7,7 prosenttia.15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 18,7 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,6 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6,0 prosenttia, ja suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, 10,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/10 – 2010/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/10 2009/10 2010/10 - 2009/10
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 048 4 031 0,4
Työvoima yhteensä 2 644 2 618 1,0
Työlliset yhteensä 2 450 2 403 1,9
– palkansaajat 2 124 2 081 2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 322 1,3
Työttömät 195 215 –9,6
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 404 1 413 –0,6
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,9 66,7 1,2
Työttömyysaste, % 7,4 8,2 –0,9
Työvoimaosuus, % 65,3 64,9 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2010 lopussa kaikkiaan 243 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 pienempi kuin viime vuoden lokakuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-24 %), Pohjanmaalla (-19 %) ja Kainuussa (-15 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 94 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2010/10 – 2009/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/10 2009/10 2010/10 - 2009/10
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 243 270 –9,9
– yli vuoden työttömänä olleet 57 43 32,5
Toimenpiteillä yhteensä 94 83 13,2
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 32 14,8
– työvoimakoulutuksessa 38 33 15,6
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 6,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 28 26,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Työaika ja työsuhteet vuonna 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/15/index.html

Perheet ja työ vuonna 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/10/tyti_2010_10_2010-11-23_tie_001_fi.html