Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2010

Marraskuun työttömyysaste 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 marraskuussa työttömiä oli 38 000 vähemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,4 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin. Työllisten määrä kasvoi 20 000:lla. Työvoimaan kuulumattomien naisten määrä lisääntyi 31 000 verrattuna edellisvuoden marraskuuhun.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/11

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/11

Työllisiä oli vuoden 2010 marraskuussa 2 430 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 30 000). Palkansaajien määrä lisääntyi, mutta yrittäjien määrä väheni selvästi. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista väheni 76,2 prosentista 74,3 prosenttiin. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä palkansaajia oli 46 000 ja osa-aikaisia 16 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 67,8 ja naisten 66,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 marraskuussa 186 000, mikä oli 38 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömiä miehiä oli 111 000 ja naisia 76 000, eli noin 60 prosenttia työttömistä oli miehiä ja noin 40 prosenttia naisia.

Työttömyysaste oli marraskuussa 7,1 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi laski 7,7 prosenttiin. Naisten työttömyysaste oli 6,0 prosenttia ja miesten 8,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuussa 16,1 prosenttia, mikä oli viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi laski 19,8 prosenttiin. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6,4 prosenttia, ja suurin Lapin aluehallintoviraston alueella, 10,6 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 31 000:lla. Työvoimaan kuulumattomien miesten määrä pysyi lähes ennallaan.

Työllisyyden muutokset 2010/11 – 2009/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/11 2009/11 2010/11 - 2009/11
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 050 4 033 0,4
Työvoima yhteensä 2 616 2 634 –0,7
Työlliset yhteensä 2 430 2 410 0,8
– palkansaajat 2 107 2 055 2,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 322 355 –9,2
Työttömät 186 224 –17,0
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 434 1 399 2,5
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 67,3 67,0 0,4
Työttömyysaste, % 7,1 8,5 –1,4
Työvoimaosuus, % 64,6 65,3 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2010 lopussa kaikkiaan 245 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 pienempi kuin viime vuoden marraskuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (–24 %), Pohjanmaalla (–19 %) ja Pohjois-Savossa (–15 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli marraskuun lopussa yhteensä 96 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2010/11– 2009/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/11 2009/11 2010/11- 2009/11
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 245 274 –10,7
– yli vuoden työttömänä olleet 57 45 27,8
Toimenpiteillä yhteensä 96 86 11,9
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 32 14,4
– työvoimakoulutuksessa 39 35 11,8
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 19 7,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 34 27 24,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Työaika ja työsuhteet vuonna 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/15/index.html

Perheet ja työ vuonna 2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/16/index.html

Työvoimatutkimuksen aikasarjatiedot 2000–2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen kausivaihtelusta http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-09-27_007.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (418,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/11/tyti_2010_11_2010-12-21_tie_001_fi.html