Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 426 2 490 2 408 0,7
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 120 117 -5,6
Maatalous 01 80 88 86 -7,7
C Teollisuus 10-33 356 366 365 -2,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 42 8,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 58 62 58 0,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 50 51 -11,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 61 62 -6,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 118 117 -1,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 31 35 0,1
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 24 23 5,3
F Rakentaminen 41-43 173 183 172 0,9
Talonrakentaminen 41 61 66 54 13,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 95 96 97 -2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 294 307 288 1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 41 38 9,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 92 89 4,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 159 174 160 -1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 151 156 154 -2,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 98 99 101 -3,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 56 52 0,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 85 83 -3,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 98 95 -0,9
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 72 69 -0,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 148 152 144 2,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 58 54 2,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 97 104 94 3,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 63 59 0,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 120 120 -3,0
P Koulutus 85 179 168 165 8,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 380 380 378 0,5
Terveyspalvelut 86 178 181 182 -2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 74 82 74 0,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 117 122 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 59 52 9,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 86 81 4,1
X Toimiala tuntematon 00 12 12 8 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2010, 9.4 Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_027_fi.html