Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2010/III 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 879,1 787,1 858,1 2,4
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,2 19,2 17,7 3,1
Maatalous 01 7,5 11,0 8,0 -6,2
C Teollisuus 10-33 149,7 127,5 148,5 0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,5 15,3 16,8 4,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,4 21,2 23,4 -0,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 17,1 21,1 -9,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,1 21,2 23,8 5,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 51,9 42,2 50,2 3,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,6 10,6 13,2 -4,5
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,1 8,9 10,1 -0,1
F Rakentaminen 41-43 60,3 61,7 57,9 4,1
Talonrakentaminen 41 20,5 20,5 17,2 19,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,3 32,7 31,1 3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 106,9 95,6 101,8 5,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 16,1 12,0 14,6 9,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,7 29,8 35,4 6,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,2 53,8 51,8 2,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,3 52,6 53,5 -0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,4 32,7 34,2 -2,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,9 19,9 19,3 3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,1 26,1 24,6 6,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,7 31,9 38,2 -1,2
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,1 22,6 26,8 -2,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,5 42,7 48,7 5,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,4 17,8 20,7 3,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,9 32,7 31,6 7,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,5 19,5 19,4 5,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,0 43,4 51,7 -5,2
P Koulutus 85 64,3 49,8 62,0 3,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,0 128,6 145,4 1,1
Terveyspalvelut 86 67,6 59,3 69,6 -2,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,2 31,6 28,4 9,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,2 37,8 47,4 1,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,7 16,1 14,2 10,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,6 23,0 22,3 10,6
X Toimiala tuntematon 00 4,6 4,6 3,3 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2010, 10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2009/IV . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tau_035_fi.html